Aktualności

05/10/2017 – Podsumowanie wyników Etapu II Konkursu

Zadanie 1. Wykrywanie nadużyć między dokumentami

Miejsce Ocena Imię i Nazwisko/Nazwa
I miejsce 98 % Norbert Dojer
II miejsce 65 % Paweł Janus, Paweł Sienkowski, Paweł Jankiewicz

Zadanie 2. Wykrywanie podejrzanych dokumentów

Miejsce Ocena Imię i Nazwisko/Nazwa
I miejsce 100 % Paweł Janus, Paweł Sienkowski, Paweł Jankiewicz
II miejsce 62 % Norbert Dojer

Zadanie 3. Wykrycie potencjalnego plagiaryzmu w ramach pojedynczego dokumentu

Miejsce Ocena Imię i Nazwisko/Nazwa
I miejsce 99 % Norbert Dojer
II miejsce 64 % Paweł Janus, Paweł Sienkowski, Paweł Jankiewicz

Zadanie 4. Wykrywanie podejrzanych stron internetowych
Nie wyłoniono laureatów zadania.

04/09/2017 – Informacja o wynikach Etapu I Konkursu

Ustalone zostały wnyki I Etapu Konkursu dwuetapowego na opracowanie rozwiązań detekcji plagiaryzmu. Do składania Rozwiązań do Etapu II Konkursu zaproszeni zostali następujący uczestnicy:

Zadanie 1

  • e528a5e749…
  • 559cffbe36…
  • 665083b0f2…

Zadanie 2

  • 559cffbe36…
  • 665083b0f2…

Zadanie 3

  • 559cffbe36…
  • 665083b0f2…

Zadanie 4

  • 559cffbe36…
  • 665083b0f2…

Kolejność identyfikatorów nie sugeruje wyników osiągniętych przez poszczególnych uczestników w Zadaniach.

Wskazani wyżej uczestnicy proszeni są o złożenie Rozwiązań wraz z ich dokumentacją i specyfikacją techniczną zgodnie z wytycznymi Regulaminu Konkursu. Rozwiązania powinny być dostarczone na Nośniku cyfrowym zawierającym Rozwiązanie wraz z dokumentacją i specyfikacją techniczną w dwóch kopertach:
– koperta zewnętrzna powinna zawierać adres Organizatora konkursu i być oznaczona nazwą konkursu:


Ośrodek Przetwarzania Informacji Państwowy Instytut Badawczy
al. Niepodległości 188b, 00 – 608 Warszawa
„Konkurs na opracowanie metod detekcji plagiaryzmu”
(znak sprawy: jsa-88-2017)

– koperta wewnętrzna powinna zawierać wyłącznie Identyfikator Uczestnika.

Zamkniętą kopertę z nośnikiem cyfrowym zawierającym Rozwiązania i dokumentację i specyfikację techniczną do Etapu II Konkursu należy dostarczyć do siedziby Organizatora do dnia 15.09.2017r. do godzi 16.00. Liczy się data wpływu Rozwiązania do siedziby Organizatora.

Nośnik cyfrowy zawierający Rozwiązanie wraz z dokumentacją i specyfikacją techniczną należy oznaczyć wyłącznie Identyfikatorem Uczestnika. Identyfikator Uczestnika należy umieścić na wszystkich elementach Rozwiązania oraz dokumentacji.
Żaden z powyższych elementów pracy konkursowej nie może być opatrzony nazwą Uczestnika Konkursu składającego pracę, ani innymi informacjami umożliwiającymi zidentyfikowanie autora pracy przed rozstrzygnięciem Konkursu przez Sąd konkursowy. W przypadku przesłania pracy za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, adres i nazwa podane na kopercie nie mogą być adresem i nazwą Uczestnika Konkursu.

27/07/2017 – Termin dostarczenia rozwiązania dla II Fazy konkursu

Przypominamy, że termin dostarczenia rozwiązania dla Fazy II konkursu upływa 30.07.2017 r. o godz. 23:59. Aby rozwiązanie mogło zostać poddane ocenie, musi być oznaczone jako ostateczne. Lista wszystkich, szczegółowych terminów Etapy I Konkursu znajduje się tutaj.

23/06/2017 – Pytania i odpowiedzi II

W dniu dzisiejszym uczestnikom konkursu został udostępniony dokument zawierający odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dot. przebiegu konkursu. Link do dokumentu dostępny jest dla zalogowanych użytkowników w stopce strony (pozycja “FAQ”).

01/06/2017 – Uruchomiliśmy Etap I Konkursu

Uruchomiliśmy dziś pierwszy etap konkursu, który potrwa do 31 sierpnia 2017 r. Wszyscy poprawnie zweryfikowani uczestnicy mogą zalogować się na platformę konkursową https://konkurs-jsa.opi.org.pl i pobrać pierwszą transzę zbioru testowego. Pakiety danych pochodzące ze zbioru testowego będą udostępniane w czterech transzach – po 15%, 30% 50% i 100% zbioru testowego w następujących terminach (fazach): 1 czerwca – 15% zbioru testowego, 1 lipca – 30% zbioru testowego, 1 sierpnia – 50% zbioru testowego, 30 sierpnia – 100% zbioru testowego. Wyniki dla poszczególnych transz należy zgłaszać za pośrednictwem platformy konkursowej. Zbiory wraz z opisami baseline’ów (rozwiązań podstawowych) dostępne są na stronach poszczególnych zadań po zalogowaniu.

11/05/2017 – Pytania i odpowiedzi I

Do 8 maja można było przesyłać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu konkursu. Wszystkie pytania, które napłynęły, dokładnie przeanalizowaliśmy, a odpowiedzi znajdują się tutaj.

25/04/2017 – Konkurs rozpoczęty

Ogłoszono konkurs, jego warunki oraz zainicjowano etap pretestów na platformie konkursowej https://konkurs-jsa.opi.org.pl. Więcej informacji znajduje się z zakładce „ETAPY”. Aby wziąć udział w konkursie złóż wniosek. Wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać do OPI PIB – pod adres: al. Niepodległości 188 B, 00-608 Warszawa. Termin składania wniosków mija 15.05.2017 o godzinie 16.00.