Etapy

Etapy konkursu

Konkurs JSA podzielony jest na cztery etapy:

 1. Pretesty (od 25 kwietnia 2017 r. do końca maja 2017 r.); w tym czasie OPI PIB publikuje:
  1. platformę konkursową umożliwiającą proces rejestracji,
  2. próbki zbiorów danych do czterech zadań,
  3. formaty rozwiązań, które przyjmuje platforma konkursowa,
  4. opisy miar ewaluacji do poszczególnych zadań,
  5. mechanizm ewaluacji wyników w ramach każdego zadania.

  Na tym etapie następuje zgłaszanie uczestników konkursu. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, firma, lub konsorcjum, mająca siedzibę na terenie Polski, która złożyła wniosek o dopuszczenie do udziału w konkursie. Dokumenty do pobrania są w sekcji “Regulaminy i dokumenty” na dole strony.

  Wypełniony i podpisany wniosek należy przesłać do OPI PIB – pod adres: al. Niepodległości 188 B, 00-608 Warszawa. Termin składania wniosków mija 15.05.2017 o godzinie 16.00.

  Organizator Konkursu prześle na adres mailowy podany we wniosku o dopuszczenie do udziału w Konkursie interaktywny formularz Wniosku, umożliwiający Uczestnikowi wykonanie Rejestracji i utworzenie Konta w ramach drugiej fazy zgłoszenia udziału w Konkursie.

  Po otrzymaniu zgłoszenia specjaliści z OPI PIB dokonają jego weryfikacji. Po pozytywnej weryfikacji nastąpi aktywacja konta uczestnika na platformie konkursowej. Wówczas użytkownik uzyska dostęp do podstron z opisami zadań, próbkami danych oraz specyfikacją formatów.

 2. Testy zewnętrzne (od 1 czerwca 2017 r. do 31 sierpnia 2017 r.). Jest to czas trwania konkursu. Konkurs rozpoczyna się od:
  1. opublikowania przez OPI PIB pierwszej transzy (z czterech) zbiorów testowych, do których uczestnicy konkursu powinni przesyłać rozwiązanie za pośrednictwem platformy konkursowej JSA,
  2. następnie uczestnicy przesyłają za pośrednictwem platformy konkursowej JSA rozwiązania do opublikowanych transz zbiorów testowych. Liczy się najbardziej aktualne rozwiązanie dla danej transzy, czyli: jeżeli aktualnie jest opublikowana transza 2 (30%), uczestnik powinien zamieścić rozwiązanie dla tej transzy, natomiast jeżeli uczestnik nie wgrał do platformy rozwiązań do tej transzy, jego wyniki nie będą publikowane oraz jego udział nie będzie brany pod uwagę w końcowej ocenie.
  3. wymagany jest udział Uczestnika Konkursu w każdej fazie ze względu na osiągnięcie minimalnego progu jakościowego rezultatu działań Rozwiązania. Ocenie podlegają wszystkie fazy w ramach każdego Zadania Etapu I Konkursu. W każdym Zadaniu Etapu I Konkursu wygrywają trzy najwyższe wyniki uzyskane w ostatniej fazie.
 3. Testy wewnętrzne (okres po zakończeniu testów zewnętrznych, najpóźniej do końca września 2017 r.). Po zakończeniu testów zewnętrznych zostanie wytypowany zbiór najlepszych rozwiązań – zgodnie z zapisami regulaminu konkursu. Następnie, w ten sposób wytypowani uczestnicy konkursu przesyłają do OPI PIB swoje rozwiązania w postaci kodów źródłowych, specyfikacji oraz dokumentacji. Przesłane materiały muszą umożliwić operatorom konkursu uruchomienie rozwiązań w wewnętrznym środowisku OPI PIB w ramach dedykowanej w tym celu infrastruktury informatycznej . Operatorzy testują przesłane rozwiązania i sprawdzają:
  1. zgodności wyników uzyskanych na platformie konkursowej oraz wyników uzyskanych w trakcie testów,
  2. skalowalność przesłanych rozwiązań, poprzez manipulowanie parametrami maszyny wirtualnej, takimi jak: ilość danych, wielkość pamięci, liczba rdzeni.
 4. Ogłoszenie zwycięzców konkursu.